Сайтка кириу

«АҚМАҢҒЫТ ДИЙҚАН БАЗАРЫ» НА БАСЛЫҚ ТАЙЫНЛАНДЫ

 

Бисеков Жәнибек Нийетбаевич«Ақмаңғыт дийқан базары» баслығы болып тайынланды.

1987-жылы 12-декабрьде туўылған 2006-жылы Нөкис жеңил ҳәм азық-аўқат санаат колледжин оқып питкерген. Бүгинги күнге шекем район ҳәкиминиң экономика ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша жетекши қәнигеси болып жумыс ислеген.