Сайтка кириу

Страницы

АЯПБЕРГЕН «COBALT» УТЫП АЛДЫ

«Арбашы» АПЖ турғыны Аяпберген Сейтмуратов «МУ5» ТВ каналында өткерилген «Омад шоу» теле ойынында қатнасып, 6 қатнасыўшы ишинен «Кобалт» автомашинасын утып алды. Бул пүткил районымыз халқы ушын үлкен сыйлық ҳәм жаңа жыл қарсаңында районымызға кирген дәўлет деп айта аламыз. Ҳәр биримизге усындай әўмет яр болсын.