Сайтка кириу

Страницы

“ЎАТАНСҮЙЕРЛИК” БИР АЙЛЫҒЫ ШЕҢБЕРИНДЕ

Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң дүзилгенлигиниң 27 жыллығы мүнәсибети менен елимизде жәрияланған “Ўатансүйерлик” бир айлығы шеңберинде елимиздиң ҳәмме орынларында ушырасыўлар, спорт жарыслары ҳәм мәдений-ағартыўшылық илажлар өткерилмекте.

Илаж шаңберинде районымыздағы 4-санлы мектепте әскерлик ўазыйпаларын өтеп қайтқан әскерлер менен ушырасыў болып өтти.

Ушырасыўға Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде әскерлик ўазыйпасын өтеп келип оқып атырған студент жаслары қатнасты.

Ушырасыўда мийманлар әскерлик хызметтиң мақтанышлығы, хызмет дәўирин өтеў менен бирге жоқары оқыў орынларына кириў ушын усыныснамалар алыўдағы мүмкиншиликлер ҳаққында сәўбетлесиўлер өткерди.

Ушырасыў даўамында оқыўшылар әскерлик ҳәм Ўатансүйерлик ҳаққында кең түсиникке ийе болды.