Сайтка кириу

Страницы

НАЎРЫЗ БАЙРАМЫ МҮБӘРЕК БОЛСЫН

Елимизге Шығыстың жаңаланыў ҳәм жасарыў байрамы Наўрыз байрамы қутлы қәдемлери менен кирип келди. Халқымызда  «Жыл Наўрызынан мәлим» деген неше мың жыллық дәўир сынақларынан өткен жақсы нийетли даналық сөз бар. Быйылғы 2019-Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылының Наўрызы да жақсы нийетлерге жол ашып қут-берекет алып келмекте. Қутлы әййям Наўрыз бенен район халқын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси […]

ҲӘР КҮНИМИЗ НАЎРЫЗ БОЛСЫН

Үлкемизге бәҳәр келиўден бәршемиз асығыслық пенен күткен қутлы байрам – Наўрыз әййямы кирип келеди. Наўрыз шығыс халықларының жыл есабы бойынша жаңа күн, жаңа жыл басы есапланады. Онда бир-биреўге деген меҳир-муҳаббат, жақсылық, қайыр-сақаўат, кишипейиллик сыяқлы ағла инсаныйлық пазыйлетлеримиз жәмленген. Наўрыз улыўмахалықлық байрамы республикамыз бойлап көтериңки руўхта өткерилмекте. Мине усындай байрам илажлары районымыздағы 12-19-санлы мектеплерде «Ҳәр күнимиз […]

МЕДИЦИНАНЫҢ ЕСАБАТЫ ТЫҢЛАНДЫ

Мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўындағы реформалар унамлы нәтийжесин берип атырғаны ҳақыйқат. Жаңа ҳәм заманагөй қолайлықларға ийе емлеўханалар, көп тармақлы поликлиникалар, аўыллық шыпакерлик пунктлери ҳәм шаңарақлық поликлиникалар халқымыздың жақын көмекшилерине айланбақта. Бундай емлеў орынлары наўқаслардағы кеселликти ерте анықлаў ҳәм тийисли емлеў орынларына өз ўақтында жоллама бериўде бийминнет хызмет атқарып атыр. Заманагөй медициналық әсбап-үскенелер менен тәмийинленген Нөкис районлық […]

МУҚАДДЕССЕҢ, ӘЗИЗСЕҢ ҲАЯЛ

Тәбиятқа жан енип, адамға айрықша көтериңки кейпият бағышлап үлкемизге мәўсимлердиң еркеси болған бәҳәр кирип келди. Бәҳәр өзи менен қоса байрамлар шымылдығын ашып, инсанлар кеўлине бир әлем қуўаныш алып киреди. 8-март – Халықаралық ҳаял-қызлар байрамын ҳәр жылы сағынып, асығыслық пенен күтип аламыз. Себеби,  бул байрам аналарымыздың, гөззал ҳаял-қызларымыздың байрамы. Ҳақыйқатында да ҳаял муқаддес, Жаратқанның уллы инамы […]

«АБАТ АЎЫЛ»дың АБАДАН ҮЙЛЕРИ

«Абат аўыл» бағдарламасы тийкарында қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары алып барылған, бүгинги күнде халқы абадан жасап атырған «Саманбай» АПЖ «Қумай қус» аўылында 26-февраль күни үй алды тамарқа жер участкаларынан нәтийжели пайдаланыў жумысларына бағышланған көргизбели семинар болып өтти. Районлық ҳаял-қызлар комитети тәрепинен шөлкемлестирилген бул семинарда үй бийкелерине үй алды тамарқа жер участкаларынан нәтийжели пайдаланыў, дөгерек әтирапты абаданластырыў, […]

БАҚЛАЎ КАМЕРАЛАРЫ ИСКЕ ТҮСТИ

Жынаятшылықтың ҳәм жол ҳәрекети қағыйдалары бузылыўының алдын алыў мақсетинде район орайында 9 орында видиобақлаўға алыўшы автоматластырылған камералар иске түсти. Жаңа технологиялар бул орынларда күни-түн «нәўбетшилик» етеди. Ишки ислер бөлими хызметкерлери бул камералар арқалы ҳәр қыйлы қағыйдабузыўшылықларды анықлап барады. Жылдың соңына шекем бундай камералар районымыздың басқа да көшелеринде орнатыў режелестирилген. Бақлаўшы камералар Ақмаңғыт гүзары менен Дарсан […]

САЛЫҚ СИЯСАТЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕРГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Районлық халық билимлендириў бөлиминиң мәжилислер залында исбилерменлик субъектлер ҳәм өзин-өзи басқарыў уйымлары ўәкиллери, аўыл белсендилери, социаллық тараў ўәкиллери ушын «Мәмлекетимизде салық сиясатындағы өзгерислер, коррупцияға қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў» темасында семинар өткерилди. Семинарда районлық салық инспекциясының баслығы Ф.Халмуратов ҳәм район прокурорының жәрдемшиси Б.Турғанбековлар семинар қатнасыўшыларына салықларды есаплаў ҳәм төлеўге байланыслы ең әҳмийетли өзгерислер ҳаққында […]

ТУЎЫЛҒАН ЖЕРИМ – АЛТЫН БЕСИГИМ

Мектебимизде Нөкис районының шөлкемлестирилгениниң 50 жыллығына бағышланған ушырасыў кешеси болып өтти. Кешеге мектебимиз аймағында жасайтуғын  жасы үлкен, нураныйлардан Жүгинис аға Қайыпов, Гүлбәҳәр апа Назарбековалар мирәт етилди. Кешеде мектеп директоры С.Қосназаров районымыз тарийхы, районнан шыққан жәмийетлик искер инсанлар, Өзбекстан қаҳарманлары ҳәм  районымыздың Республикамызда тутқан орны ҳаққында айтып өтти. Буннан соң кеше мийманлары сөзге шығып районымыздың дүзилиў […]

ГЕЗЕКТЕГИ КӨШПЕЛИ СЕМИНАР

Соңғы пайытлары районлық пенсия қоры орынларға барып Өзбекстан Республикасының «Пуқаралардың мәмлекетлик пенсия тәмийнаты ҳаққында»ғы Нызамы ҳәм де әмелдеги нормативлик ҳуқықый ҳүжжетлерге енгизилген қосымшалар ҳәм өзгерислер ҳаққында көшпели семинарлар өткермекте. Районлық пенсия қорының гезектеги көшпели семинары «Тақыркөл» аўыл пуқаралар жыйынында болып өтти. Көшпели семинарға районлық пенсия қоры бөлими баслығы ҳәм қәнигелери, «Тақыркөл» АПЖ ақсақалы ҳәм аўыл […]

30 ЖЫЛЛЫҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

1979-жыл басланған Аўғанстан урысы кимниң болса да жүрегин сызлатады. Бул урыс ата-ананы перзентинен, перзентти атасынан, кимдидур жақынынан айырды. 1979-1988-жыллары Қарақалпақстан Республикасынан Аўғанстанға 2816 азамат атланған болса, соннан 88и дүньядан көз жумған. Мине усындай ер-азаматларды еслеў ҳәм қәдирлеў бәршемиздиң миннетли ўазыйпамыз саналады. Аўғанстан урысы тамам болғанының 30 жыллығына бағышланып ушырасыў ҳәм байрам илажы өткерилди. Ушырасыўға район […]