Loading

wait a moment

День: 02.06.2019

БАЛАЛАРҒА БЕРИҢ, ДҮНЬЯНЫ…

«Халық аралық балаларды қорғаў күни» пүткил дүнья балалары ушын ең пәк ҳәм қуўанышлы байрам есапланады. Әлбетте, бала бул дүнья, бул өмир мазмунының ең ажыралмас бөлеги. Балалар өз күлкиси арқалы инсанлар қәлбинде өмирге, жасаўға деген қызығыўшылығын оятады. Көзлеринде меҳир қалқып турған Read More