Loading

wait a moment

ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКТЕГИ ҚЫРЫҚ АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

Нөкис районы ҳәкимиятының киши мәжилислер залында Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң гезектеги 46-сессиясы болып өтти. Оған халық депутатлары, мәкеме, кәрхана ҳәм өзин-өзи басқарыў уйымларының басшылары қатнасты. Сессияны район хакими А. Сейтахов басқарып барды. Сессияның күн тәртибинде 3 мәселе қаралып, онда биринши мәселе, районда Нөкис районы Әдиллик бөлими баслығы И.Сейтназаровтың
II шерек даўамында район дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары
ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәм де ҳуқықты қоллаў әмелияты ҳалаты бойынша мәлимлемеси тыңланды.

Екинши мәселе, районлық ИИБ баслығы подполковник С.Казбековтың Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 24-декабрьдеги “Жәмәәт қәўипсизлигин тәмийинлеў нәтийжелилигин асырыў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-4075-санлы Қарарының орынланыўын тәмийинлеў, ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў бойынша 2019-жылдың май айы даўамында ишки ислер бөлими тәрепинен әмелге асырылған жумыслар ҳаққында мәлимлемеси тыңланды.

Үшинши мәселе, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдағы “Jaslar — keleshegimiz” Мәмлекетлик дәстүри туўрысында”ғы ПП-5466-санлы Пәрманының Нөкис районы аймағында орынланыўы бойынша район ҳәкими орынбасары М.Таджетов сөзге шығып исленген жумыслар ҳәм алдағы ислениўи тийис болған жумыслар белгиленип алынды. Сессия    халық депутатлары тәрпинен бир даўыстан мақулланып Халық         деутатларының Нөкис районлық кеңесиниң 46-сессиясы жуўмақланды.  

«Жынаятшылықтың ерте алдын алыў ҳәм ҳуқуқбузарлыққа қарсы гүресиў бойынша районда 2019-жыл май айында алып барылып атырған жумыслары ҳаққында»ғы Нөкис районы ишки ислер бөлиминиң есабаты додаланып, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 6-статьясына муўапық, Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң қырық алтыншы сессиясы

Ш Е Ш И М Е Т Е Д И:

 1. «Жынаятшылықтың ерте алдын алыў ҳәм ҳуқуқбузарлыққа қарсы гүресиў бойынша районда 2019-жыл май айында алып барылып атырған жумыслары ҳаққында»ғы Нөкис районы ишки ислер бөлими баслығы С.Казбековлардың есабатлары мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2.Нөкис районы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый ағартыўшылық мәселелери бойынша орынбасары М.Таджетовқа;
 • районда жынаятшылық халаты ҳәм криминоген жағдайы ҳәр айда мәҳәллелер кесиминде талықлап барыў;
 • жынаят-қыдырыў бағдарында жүз берген жынаятлардың себеплери ҳәм шәрт-шәраятларды терең анализлеп, кең жәмәәтшилик қатнасында сын көз қараста талықланыўы ҳәм алдағы ўақытта оларға шек қойыў бойынша
  ис-илажлар ислеп шығылыўын тәмийинлеў;
 • әмелге асырылған жумыслар ҳаққында мағлыўмат ҳәм жумыс нәтийжелилигин асырыў бойынша ислеп шығылған усынысларды ҳәр шеректен кейинги айдың 10-сәнесине шекем Республика комиссиясына усыныў ўазыйпасы тапсырылсын.
  3.Район аймағындағы 4-сектор басшыларына:
 • жынаятлар саны асқан ҳәр бир мәҳәлледе жынаят ислеўине имкан берген тийкарғы себеп ҳәм шәрт-шәраятларды терең анализ қылған ҳалда, алдағы ўақытлары сапластырыў бойынша “Жол карта”ларын ислеп шығылыўын ҳәмде криминоген ҳалаттан келип шығып, күш ҳәм қуралларды дурыс бөлистириўди тәмийинлеў;
 • “Жынаятқа қарсы гүресиў ҳақыйқаты ҳәм әдалаты” системасын әмелге асырыўда ҳаял-қызлар, жас өспиримлер, жаслар яки басқада халық қатламлары тәрепинен жынаят исленгенлиги ҳалатлары бойынша тийисли ҳәм жуўапкер мәкемелердиң жуўапкер басшылары тәрепинен орынларға шығып, жынаяттың тийкарғы себеплерин үйрениў ҳәм жәмәәтшилик арасында анализлеў, жынаяттың алдағы ўақытта тәкирарланыўының алдын алыўға қаратылған анық шаралар көриў, жынаятшылыққа қарсы гүресиў әдалатлылығын тәмийинлеў арқалы жынаят ислеген айыплы шахсларды анықлап, оларға тийисли нызам үстинлиги ҳәм жаза анықлығын тәмийинлеўге қаратылған қатаң шаралар көриў ҳәмде бул процесслерди ғалаба хабар қуралларында кең жаратып барыўын тәмийинлеўи:
  4.Нөкис районы Ишки ислер бөлими баслығы (С.Казбеков)на;
  -жынаятлардың айрым түрлери асқан мәҳәллелердеги криминоген ҳалатты критикалық анализлеген ҳалда жынаятлардың ашылыў себеплерин анықлыў ҳәм оларды сапластырыўға қаратылған қатаң шаралар көриў;
 • жуўапкер мәкеме ҳәм жәмәәтлик шөлкемлер менен биргеликте ҳаял-қызлар, жас өспиримлер, жаслар, әсиресе жәмленбеген жаслар тәрепинен ислеген жынаят ҳәм ҳуқуқбузарлықларды турақлы аназил етип, олардың келип шығыў себеплери ҳәм факторларын анықлап, толық жуўмақланыўына қаратылған мақсетли шаралар көриў;
 • жуўапкер мәкеме ҳәм жәмәәтлик шөлкемлер менен биргеликте “Мениң мәҳәллемде жынаят болмаўы керек” деген уранды ҳәр бир пуқараның аңына сиңдириў;
  5.Районлық халық билимлендириў бөлими баслығы (Т.Оразбаев), районлық кәсип-өнер колледжлери (Г.Уснатдинова, Б.Жанназаров, Ж.Берданов) ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамы районлық Кеңеси (Қ.Моятдинов) басқа жәмийетлик шөлкемлер менен биргеликте билимлендириў мәкемелери оқыўшыларының сабақ ўақтында базар, саўда орайлары, қыябанлар ҳәм кеўил ашар орынларда болыўын ҳәмде билимлендириў мәкемелеринде инсан ден саўлығына зыян жеткериўи мүмкин болған буйым ямаса затларды алып келиўиниң алдын алыў бағдарында турақлы түрде илажлар өткерип барыў ўазыйпалары тапсырылсын.
  6.Қарақалпақстан Республикасы телерадиокомпаниясының районлық хабаршысы (А.Пахратдинов), Нөкис районы “Ақманғыт таңы” газетаси редакциясы (А.Хожаназаров) менен биргеликте Нөкис районы аймағында жынаятшылықтың ертеалдын алыў ҳәм ҳуқуқбузарлыққа қарсы гүресиўдиң халаты бойынша әмелге асырылып атырған жумысларды ғалаба хабар қуралларында турақлы түрде жарытып барылсын.
  7.Ушы шешимниң орынланыўын қадағалаў Нызамлылықты, ҳуқуқ тәртибин ҳәм пуқаралардың қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына жүкленсин.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдағы “Jaslar keleshegimiz” Мәмлкетлик дәстүри туўрысында”ғы ПП-5466-санлы Пәрманының Нөкис районы аймағында орынланыўы бойынша район ҳәкиминиң орынбасары М.Таджетовтың мәлимлемеси ҳаққында.

Жаслар исбилерменлигин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, жасларды исбилерменлик пенен шуғылланыўы ушын шәрт-шараятлар жаратыў, жумыс орнын жаратыў ҳәм жаслар бәнтлигин тәмийинлеў ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 30-июньдағы «Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдағы “Jaslar keleshegimiz” Мәмлкетлик дәстүри туўрысында”ғы ПП-5466-санлы Пәрманы ҳаққында»ғы 415-санлы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде, Халық депутатлары Нөкис районы Кеңеси қырық алтыншы сессиясы

Ш Е Ш И М Е Т Е Д И:

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдағы “Jaslar keleshegimiz” Мәмлкетлик дәстүри туўрысында”ғы ПП-5466-санлы Пәрманының Нөкис районы аймағында орынланыўы бойынша район ҳәкиминиң орынбасары М.Таджетовтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Нөкис районы ҳәкиминиң орынбасары (М.Таджетов)ка:

— “Jaslar keleshegimiz” Мәмлкетлик дәстүриниң орынланыўын тәмийинлеў бойынша аймақларға бириктирилген район исши топар ағзалары менен биргеликте 2018-2022-жылларға мөлшерленген «Жол картасы»на киритилген машқалаларды өз ўақтында шешиў;

— жасларды исбилерменликке тартыў, хызмет көрсетип атырған жас исбилерменлик субъектлерин қоллап-қуўатлаў барысында аймақлық исши топардың хызметин турақлы түрде мониторинг қылып барыў  ҳәм ҳәр ай жуўмағы бойынша олардың хызметин жетилистириў ис-илажларын белгилеў;

3. “Jaslar keleshegimiz” Мәмлкетлик дәстүри тийкарында 2018-2022-жылларға мөлшерленген «Жол картасы»ның 33-57-65-86-108-131-бәнтлеринде белгиленген «Саманбай», «Қырантаў», «Бақаншақлы», «Кердер» аўыл пуқаралар жыйыны ҳәм «Төктаў» мәкан пукан пуқаралар жыйыны аймақларынан 12 жас пуқара өзлериниң қәнигеликлери бойынша жумыс табыўда әмелий жәрдем бериўи белгиленген болып, районлық комиссия тәрепинен районлық бәнтликке көмеклесиў орайына қатнас хатлары жиберилиўине қарамастан усы күнге шекем ҳеш қандай ис-илажлар көрилмегенлиги инабатқа алынсын.

4. Жоқарыда көрсетип өтилген қәте-кемшиликлерге жол қайғанлығы ушын Нөкис районы Бантликке көмеклесиў орайы директоры Д.Отарбаев қатаң ескертилсин.

5. Усы шешим Нөкис районы “Ақманғыт таңы” газетасында ҳәмде Нөкис районы хәкимлигиниң рәсмий веб-сайтында жәриялансын.

6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары М.Таджетовқа жүкленсин.

Усы шешим қабыл етилген күннен баслап күшке киреди.

Нөкис районы Әдиллик бөлими баслығы И.Сейтназаровтың
II-шерек даўамында район дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары
ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықты қоллаў әмелияты ҳалаты бойынша мәлимлемеси ҳаққында.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-апрельдеги “Мәмлекеттиң ҳуқуқый сиясатын әмелге асырыўда әдиллик уйымлары ҳәм мәкемелери жумысларын түптен жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы5415-санлы Пәрманының 6-бәнтинде 2018 жылдан баслап район (қала) әдиллик бөлимлериниң баслықлары ҳәр шеректе тийисли район (қала) халық депутатлары Кеңеслерине район (қала) дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықты қоллаў әмелияты ҳалаты бойынша мәлимлеме усынып барыўы көрсетилген еди.

           Бул бағдардағы белгилеп берилген ўазыйпалардан келип шығып ҳәм Нөкис районы Әдиллик бөлими баслығы И.Сейтназаровтың район дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықты қоллаў әмелияты ҳалаты бойынша мәлимлемесин тыңлап,  Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң қырық алтыншы сессиясы

                                               Ш Е Ш И М    Е Т Е Д И:

 1. Нөкис районы Әдиллик бөлими баслығы И.Сейтназаровтың район дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықты қоллаў әмелияты ҳалаты бойынша мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
 2. Район дәрежесиндеги мәмлекет уйымлары ҳәм шөлкемлери басшылары тәрепинен нызам ҳүжжетлерин әмелиятта дурыс қолланыў, өз искерлигине тийисли қабыл етилип атырған нызамлар ҳәм басқа норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң өз мүддетинде ҳәм сыпатлы етип орынлаў бойынша жумысларын еле де жетилистирип барыўы кереклиги басшылыққа алынсын.
 3. Нөкис районы Әдиллик бөлими баслығына район дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлары ҳәм шөлкемлериниң норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқуқты қоллаў әмелияты бойынша жумысларын турақлы үйренип барыў усыныс етилсин.
 4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Нызамлылықты, ҳуқуқ тәртибин ҳәм пуқаралардың қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына жүкленсин.

 

              

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *