Loading

wait a moment

НӨКИС РАЙОНЫ БИЙДАЙ РЕЖЕСИН АРТЫҒЫ МЕНЕН ОРЫНЛАДЫ

Нөкис районы дыйханлары ғәлле орым-жыйынында өз шәртамаларын артығы менен тапсырды. Районда ғәллешиликке қәнигелескен 261 фермер хожалықлары бар болып, олар тәрепинен жәми 5800 гектар жерге ғәлле өними егилген еди. Соннан  Туқымлық режеси 1000 тонна болса, 1586,5 тонна тапсырып режени 158,5% ға орынланды. Товар режеси 9680 тонна болса, 10975,5 тонна яғный 113,3% ға орынланды. Район бойынша жәми  11648 тонна тапсырыў режелестирилген болса, 12562,1 тонна мәмлекетке тапсырып,  107,8% реже артығы менен орынланды. Барлык ғәлле жетистириўши фермер хожалықларына, орым- жыйын жумысларына қатнасқан механизаторларға миннетдаршылық билдиремиз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *