2019  ЙИЛ
ЯНВАРЬ-МАРТ

мундарижа

Номи бет
   
Нукус тумани харитаси ва асосий кўрсАткичлари 4-5
   
I. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 6-9
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар 6-7
Ижтимоий кўрсаткичлар 8
Бозор хизматлари (иқтисодий фаолият турлари бўйича) 9
II. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИ-НИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ   10-13
Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи 0-11
Кичик тадбиркорлик субъектлари (фермер хўжаликларисиз) 12
Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар 13
Оилавий корхоналар 13
  III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ   14-15
Асосий капиталга критилган инвестициялар   14
Янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари 15
Қурилиш фаолияти 15
  IV. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ 16-19
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши   16
Чорва моллари ва паррандалар бош сони 16-17
Ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари 18
Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби 19
Фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари 19
V. ДЕМОГРАФИЯ ВА БАНДЛИК         20-23
Аҳоли сони 20
Аҳолининг табиий ва механик ҳаракати 21
Аҳолининг табиий ҳаракати 22
Аҳолининг миграция кўрсаткичлари 23
Республика
Қорақалпоғистон
Туман Нукус
Маркази Оқманғит  шаҳарчаси
Ташкил топган вақти 25.12.1968 й.
Умумий майдони, минг км2 0,94 минг км2
Туманга бўйсунувчи шаҳарлар
Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони 6 та
Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони 3 та
Қишлоқ аҳоли пунктлари 39 та
2019 йил 1 апрель  ҳолатидаги доимий аҳоли сони, минг киши 49,4
             ш.ж.: шаҳар 10,2
                        Қишлоқ 39,2
Республика пойтахтигача бўлган масофа, км. 25  км.
Чегарадош вилоятлар
Чегарадош туманлар Нукус, Қораўзак, Қонликўл, Кегейли, Хўжайли

ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

(2019 йилнинг январь-март  ойларида)

  Жами Аҳоли жон бошига  
млрд. сўм 2018 йилнинг
январь-
мартига
нисбатан
фоизда
минг сўм 2018 й
илнинг
январь-
мартига
нисбатан
фоизда
 
Саноат 10,6 103,4 214,7    
Истеъмол товарлари 6,5 103,0 132,1 101,1  
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 27,4 101,0 556,7 688,6  
Асосий капиталга инвестициялар 39,5 205,9 802,5 202,2
Қурилиш ишлари 18,2 221,3 369,9 202,5  
Чакана товар айланмаси 22,0 103,8 447,4 101,9
Бозор хизматлари 11,5 107,0 233,1 105,1

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

  Ташқи савдо айланмаси Экспорт Импорт Сальдо
2018 йилнинг январь-март ойларида   5,0 1,2 4,0 -2,8

Нукус туманининг Қорақалпоғистон Республикаси билан

cолиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари

(2019 йилнинг  январь-март ойларида)

  Ҳажми млрд. сўм 2018 йилнинг
январь-
мартига
нисбатан
фоизда
Нукус туманининг республикада
тутган улуши, %да
Саноат 10,6 103,4 0,4
Истеъмол товарлари 6,5 103,0 1,6
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 27,4 101,0 4,0
Асосий капиталга инвестициялар 39,5 205,9 3,0
Қурилиш ишлари 18,2 221,3 3,2
Чакана товар айланмаси 22,0 103,8 2,0
Бозор хизматлари 11,5 107,0 0,9
Ташқи савдо айланмаси (млн. АҚШ доллари) 1,0 55,3 0,6
Экспорт 0,1 19,8 0,1
Импорт 0,9 69,5 1,2

Ижтимоий кўрсаткичлар

  Сони Коэффициенти,
1000 аҳолига нисбатан
2018 йил 2019 йил 2018 йил 2019 йил
Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши) 48,4 49,4 х х
Аҳолининг табиий ўсиши (киши) 197 155 16,5 12,8
Туғилганлар (киши) 261 212 21,9 17,5
Вафот этганлар (киши) 64 57 5,4 4,7
Гўдаклар ўлими
    (1 ёшгача болалар) (киши)
8 2 26,2 7,4
Тузилган никоҳлар (киши) 112 101 9,4 8,3
Никоҳдан ажралишлар
    (киши)
7 7 0,6 0,6
Кўчиб келганлар (киши) 239 348 20,1 28,7
Кўчиб кетганлар (киши) 254 246 21,3 20,3
Иқтисодий фаол аҳоли
     (минг киши)[1])
    х х
Иш билан бандлар
     (минг киши)
    х х
Ишга жойлаштиришга муҳтожлар (ишсизлар) сони   
   (минг киши)2)
    х х
Ишсизлик даражаси, %2)        
Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи
     (минг сўм)
1319,3 1770,3 х х

Иқтисодий фаолият турлари бўйича
бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2019 йил январь-март ойлари учун)

  Млрд. сўм Ўсиш суръати,
% да
Жамига нисбатан % да
       
Хизматлар жами 11,5 107,0 100,0
шу жумладан асосий турлари бўйича:      
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари 0,0 116,0 0,2
молиявий хизматлар 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
транспорт хизматлари 1,6 105,9 13,6
шу жумладан: автотранспорт хизматлари 1,5 106,2 13,1
яшаш ва овқатланиш хизматлари 0,3 98,2 2,4
савдо хизматлари 6,1 104,9 53,5
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар 0,8 100,3 7,0
таълим соҳасидаги хизматлар 0,3 104,5 2,3
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар 0,1 98,5 1,2
ижара хизматлари 0,5 100,3 4,7
компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар 0,8 106,7 6,7
шахсий хизматлар 0,7 106,4 5,7
меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар 0,1 100,2 0,8
бошқа хизматлар 0,2 101,0 2,0

КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ  

1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, туман бўйича 2019 йилнинг 1 апрель  ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 1657 тани ташкил қилиб, шундан 1215 таси ёки 73,3 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 1211 та               (73,1 фоиз), савдо 92 та (5,6 фоиз), қурилиш соҳасида  66 та (4,0 фоиз)га ва саноат сохаларига 65та (3,9 фоиз)га  тўғри келади

2019 йилнинг 1 апрель  ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича

  Рўйхатга
олинганлар
Фаолият
кўрсатаётганлар
бирлик якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда
         
      Жами 1657 100,0 1215 100,0
шу жумладан:        
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 1211 73,1 777 64,0
Саноат 65 3,9 64 5,3
қурилиш 66 4,0 66 5,4
савдо 92 5,6 91 7,5
ташиш ва сақлаш 14 0,8 14 1,2
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 11 0,7 11 0,9
ахборот ва алоқа 15 0,9 14 1,2
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 6 0,4 5 0,4
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 177 10,7 173 14,2

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 5,4 фоизи нотижорат мулкини ташкил этиб, қолган  94,6 фоизи тижорат мулки шаклидаги корхоналар, шундан
4,8  фоизи хусусий корхоналар, 0,5 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 89,3  фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.

2019 йил январь-март ойларида  жами 78 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари 77 та). 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг 53 (67,9 фоиз) таси қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги,
8 (10,3 фоиз) таси саноат,  4 (5,1 фоиз) таси савдо ва 9 (11,5 фоиз) таси қурилиш соҳаларига тўғри келади.

Ҳисобот даврида 13 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан 7 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 53,8 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.)

1.2 Кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 апрель  ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) сони 572 тани ташкил қилиб, шундан
560 таси ёки 97,9 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 267 та
(46,7 фоизи),  савдо 92 та (16,1 фоизи), саноат 65 та (11,4 фоизи) ҳамда қурилиш
66 та (11,5  фоизи) соҳаларига тўғри келади.

2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

  Рўйхатга
олинганлар
Фаолият
кўрсатаётганлар
бирлик якунга нисбатан фоизда бирлик якунга нисбатан фоизда
         
      Жами 572 100,0 560 100,0
шу жумладан:        
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 267 46,7 260 46,4
Саноат 65 11,4 64 11,4
Қурилиш 66 11,5 66 11,8
Савдо 92 16,1 91 16,3
ташиш ва сақлаш 14 2,4 14 2,5
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 11 1,9 11 2,0
ахборот ва алоқа 14 2,4 13 2,3
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 1 0,2 1 0,2
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 42 7,3 40 7,1

1.3 Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига рўйхатга олинган хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар  сони 9 тани ташкил қилади.

1.4. Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот

2019 йилнинг 1 апрель  ҳолатига  Нукус туманида жами 31 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 12 тага, фаолият кўрсатаётганлари эса 30 тани ташкил этиб, 14 тага кўпайганлиги кузатилган.

Нукус туманида рўйхатдан ўтган оилавий корхоналарнинг республикада тутган улуши 3,9 фоизга тенг бўлиб, ўтган йилга нибстан 0,5 фоиз пунктга ошган, мос равишда фаолият кўрсатаётган оилавий корхоналар 0,9 фоиз пунктга ошиб,
3,9  фоизни ташкил этган. 

  Рўйхатга
олинган
Фаолият
кўрсатаётган
01.04.2018 й. 01.04.2019 й. 01.04.2018 й. 01.04.2019 й.
         
Қорақалпоғистон Республикаси 555 791 527 777
Нукус тумани 19 31 16 30
Республикадаги улуши, % 3,4 3,9 3,0 3,9

IV.  ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг
хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 102,1  фоизга (жами 37308  бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 100,9 фоизга (13209 бош), қўй ва эчкилар
102,4 фоизга (27239 бош), ўсди.

2019 йил 1 апрель ҳолатига чорва моллари
ва паррандалар бош сони

   бош ўсиш суръати,
%
     
Йирик шохли қорамоллар 37308 102,1
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 2978 109,7
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 34040 101,2
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 290 160,2
улардан сигирлар 13209 100,9
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 1050 102,4
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 12054 100,4
  Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 105 194,4
Қўй ва эчкилар 27239 102,4
шу жумладан:    
Фермер хўжаликлари 2248 104,7

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 24104 100,7  
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 887 169,0  
Отлар 1277 101,5  
шу жумладан:      
Фермер хўжаликлари 324 102,5  
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 946 100,6  
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 7 350,0  
Паррандалар 113065 100,0  
шу жумладан:      
Фермер хўжаликлари 555 1110,0  
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари 111310 103,5  
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар 1200 22,0

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 91,2 фоизни, фермер хўжаликларида эса 8,0 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 91,3 ва 7,9 фоизни, қўй ва эчкилар 88,5 ва
8,3 фоизни, отлар 74,1 ва  25,4 фоизни, паррандалар 98,4 ва 0,5 фоизни ташкил этди.

III. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА   ҚУРИЛИШ

2019 йил январь-март ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми миллий валютада 39,5 млрд. сўмни ёки 2018 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 205,9 фоизни ташкил қилди.

2019 йилнинг январь-март ойларида Нукус тумани бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар

2019 йилнинг январь-мартида  янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари

  Барча манбалар ҳисобидан
фойдаланишга топширилди 2018 йил
январь–мартига нисбатан фоизда
жами шу жумладан қишлоқ жойларда жами шу жумладан қишлоқ жойларда
         
Уй–жой, умумий майдони минг кв.м 19,6 16,2 417,0 415,4
ундан:
якка тартибдаги уй–жойлар
19,6 16,2 417,0 415,4

2019 йил январь–мартида умумий майдони 19,6 минг кв.м. бўлган
162 та уй (2018 йилнинг январь–мартига нисбатан  417,0  фоиз) уй–жой фойдаланишга топширилди.

Қурилиш фаолияти

2019 йил январь–мартда 18,2 млрд. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2018 йилнинг январь–мартига  нисбатан 221,3 фоизни ташкил этди.

0