Loading

wait a moment

РАЙОН ҲӘКИМИНИҢ ӨЗ МЕКТЕБИНЕ САЎҒАСЫ

Президентимиз Шавкат Мирзиёев басшылығында өткерилген жыйналысында жаслардың бос ўақытларын мазмунлы өткериў мақсетинде китап оқыўға қызығыўшылықты арттырыў мәселеси кең додаланған еди. Усы жыйналыстағы ўазыйпаларды орынлаў мақсетинде пүткил Өзбекстан бойлап мектеплерге китап саўға етиў илажлары болып өтпекте. Усы жылдың 14-май күни Нөкис Read More

НθКИС РАЙОНЫНДА МИЙНЕТ ЯРМАРКАСЫ θТКЕРИЛДИ

15-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер метебинде мийнет ярмаркасы болып өтти. Оған район ҳәкимлиги, район прокуратурасы ҳәм мәкеме, кәрхана басшылары қатнасты. Бул мийнет ярмаркасын өткериўдиң мақсети усы жылы әскерий хызметтен келген ҳәм жумыссыз жасларды жумыс пенен тәмийинелеў ҳәм оларды исбилерменликке тартыў Read More

“ТθКТАЎ” МӘКАН ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЫ БАСЛЫҒЫ (АҚСАҚАЛЫ) ЖАҢАДАН САЙЛАНДЫ

13-май күни Нөкис районық 15-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебиниң мәжилислер занлында “Төктаў” мәкан пуқаралар жыйыны баслығын (ақсақалын) сайлаўы болып өтти. Онда район ҳәкими А.Сейтахов шығып сөйлеп, мәкан пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) халықтың аўызбиршилигин, пуқаралардың тынышлығын сақлаўда, жәмийетлик жумысларда басшылық Read More

“ТАШАББУС-2019” КθРИК ТАНЛАЎЫНЫҢ НθКИС РАЙОНЛЫҚ БАСҚЫШЫ БОЛЫП θТТИ

15-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде “ТАШАББУС-2019” көрик танлаўының районлық басқышы болып өтти. Оған райондағы 29 исбилерменлик субъектлери қатнасты. Онда район прокуроры Ш. Алламбергенов ҳәм район ҳәкиминиң биринши орынбасары Қ. Тоқымбетовлар сөзге шығып, θзбекстан Республикасы Президенти саўғасы ушын исбилерменлер, фермерлер Read More

«Қырантаў»дағы кем тәмийинленген шаңарақларға азық-аўқат өнимлери берилди

Рамазан қайыр-сақаўат ҳәм меҳир-мириўбет айы. Пайғамбарымыз (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) “Егер үмметим Рамазан айында олар ушын қанша пазыйлетлер бар екенлигин билгенлеринде еди, жылдың ҳәммесин Рамазан болыўын қәлер еди”, — деген. Рамазан айында меҳир-мириўбет қоңсы-қобаға, ағайинлер арасында жәрдемге мүтәжлерге қайыр-сақаўат көрсетиў, Read More

«ҲӘКИМ КУБОГЫ» СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ ӨТКЕРИЛДИ

12-май күни Балалар-өспиримлер спорт мектеби ҳәм 26-санлы улыўма орта билим бериў мектебинде спорттың киши футбол ҳәм волейбол түрлери бойынша «Ҳәким кубогы» спорт жарысы өткерилди. Спорт жарысларына район аймағында жайласқан барлық мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлеринде ислеўши ерлер ҳәм ҳаял-қызларынан ибарат жәми Read More

“ҚЫРАНТАЎ” АЎЫЛ ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЫ БАСЛЫҒЫ (АҚСАҚАЛЫ) ЖАҢАДАН САЙЛАНДЫ

12-май күни Нөкис районы Шортанбай аўыл хожалық кәсип-өнер көлледжинде “Қырантаў” аўыл пуқаралар жыйыны баслығын (ақсақалын) сайлаў болып өтти. Онда район ҳәкими А.Сейтахов шығып сөйлеп, Шотанбай елаты быйыл “Абат аўыл” дәстүрине киртилгенлигин ҳәм бул ийгиликли ислерге жаңадан сайланатуғын аўыл пуқаралар жыйыны Read More

КЕМ ТӘМИЙИНЛЕНГЕНЛЕРГЕ ИТИБАР ҚАРАТЫЛМАҚТА

“Саманбай” аўыл пуқаралар жыйынында кем тәмийинленген пуқаралар менен ушырасыў болып өтти. Оған Нөкис район ҳәкиминиң орынбасары, ҳәял-қызлар комитети баслығы С. Абатова, районлық салық инспекциясы, комерциялық банк қанигелери қатнасты. Бул ушырасыўдың мақсети “Саманбай” аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы 99 пуқара кем тәмийинленген Read More

“АРБАШЫ” АЎЫЛ ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЫ САЙЛАЎЫ ХАҚҚЫНДА

11-май күни Нөкис районы 7-санлы улыўма билим бериў мектебинде “Арбашы” аўыл пуқаралар жыйыны баслығын (ақсақалын) сайлаў болып өтти. Мәжилис басқарыўшысы жыйналғанларды күн тәртибиндеги мәселелер менен таныстырды. Онда президиум ағзаларын, есап-санақ комиссиясын аўыл пуқаралар жыйыны баслығын (ақсақалын) сайлаў мәселелери қойылып, жумыс Read More

СУД ҲӘМ ЖАСЛАР

Мәжилисти районлық ХББға қараслы 21-санлы улыўма орта билим бериў мектеби директоры Н.Кыдырниязов ашып берип, мәжилис қатнасыўшылары менен таныстырды ҳәм күн тәртибиндеги мәселе бойынша сөзди Нөкис районы ҳәкимшилик суды , баслығы К.Кыпшакбаевқа берди. Ол өз сөзинде Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинан шығарылған Read More

“АҚТЕРЕК” МӘКАН ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЫ АҚСАҚАЛЫ САЙЛАНДЫ

Нөкис районы “Ақтерек” мәкан пуқаралар жыйыны ақсақалын сайлаўы 7-май күни болып өтти. Сайлаўға 155 ўәкиллерден 118 ўәкил қатнасты. Сайлаў жасырын даўыс бериў жолы менен өткерилди. “Ақтерек” МПЖға Қәлендер Қалжанов, Зияда Бердимуратова ҳәм Көбейсин Сержановлар талабанлыққа усынылып, сайлаў нәтийжелери бойынша: Қалжанов Read More