Loading

wait a moment

ГАЗЕТАҒА ЖАЗЫЛДЫМ, СИЗ ШЕ?!

«Мәжбүрий жазылыў» ҳаққында социаллық тармақларда билдирилген пикирлер, әсиресе, медицина, билимлендириў мәкемелери хызметкерлериниң кеўлине ғулғула салғаны рас. Себеби,  олар ҳәр жылы айлық ис ҳақысының мәлим бир муғдарына өзлери қәлемеген газеталарға жазылыўға мәжбүр болатуғын еди. Ал, ондағы хабарларды көпшилик әлле қашан интернет Read More

79 ОҚЫЎШЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАСҚЫШҚА ЖОЛЛАМА АЛДЫ

Барлық улыўма орта билим бериў­­­ мектеплеринде 9-10-11-класс оқыўшыларының       I (мектеп) басқышы пән олимпиадасы 4-10-ноябрь күнлери аралығында реже тийкарында өткерилди. Бунда мектеплерде 9-классларда 16 пәннен, 10-классларда 14 пәннен, 11-классларда 13 пәннен өткерилип, оған 3888 оқыўшы қатнасты 76 ҳәм оннан жоқары балл Read More

НӨКИС РАЙОНЫНЫҢ 2019-ЖЫЛҒЫ БЮДЖЕТ ПАРАМЕТРЛЕРИН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИ ШЕ Ш И М И

НӨКИС РАЙОНЫНЫҢ 2019-ЖЫЛҒЫ БЮДЖЕТ ПАРАМЕТРЛЕРИН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИ ШЕ Ш И М И Өзбекстан Республикасы Бюджет кодекси («Өзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2013-йил 31-декабрь, 52-(1)-сон)ниң 28-статьясы, Нөкис районы жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы дәрамат ҳәм қәрежетлери бойынша тийкарғы Read More

ГАЗ ЕСАПЛАҒЫШ ҮСКЕНЕСИН МӘМЛЕКЕТЛИК СТАНДАРТТАН ӨТКЕРИЎ ТӘРТИБИ

Усы жылдың 1-январь сәнесинен баслап газ есаплағыш үскенелерин мәмлекетлик стандарттан өткериў тәртибине өзгерислер киргизилди. Бурын пуқаралар газ есаплағыш үскенелерин мәмлекетлик стандарттан өткериў ушын аймақлық газ тармағы филиалына баратуғын болса, енди тиккелей мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етеди. Бунда, мүрәжат етиўши мәмлекетлик Read More

ШЕГИНГЕН ТЕҢИЗДИҢ ИЗИНЕН…

Бүгинги күнде көпшиликтиң дыққат-итибары Аралға қаратылған. Себеби, мәмлекетимиз басшысы теңиздиң қурыған ултанына 2019-жылдың өзинде 500 мың гектар жерге  сексеўил егиў бойынша кешиктирип болмайтуғын анық ўазыйпалар белгилеп берген еди. Бул жумыслар декабрь айында-ақ басланып кетти. Ҳәзирги пайытта республикамыздың қала ҳәм районларынан, Read More

ЛАЎАЗЫМЛЫ ШАХСЛАР ЖУЎАПКЕРШИЛИККЕ ТАРТЫЛДЫ

Нөкис районы мамлекетлик хызметлер орайы тәрепинен 2018-жыл даўамында 11485 мүрәжат келип түскен болса, соннан юридикалық шахслардан 276, физикалық шахслардан 10685 мүрәжат келип түсти. 2018-жыл даўамында жәми 360 исбилерменлик субъектлери мәмлекетлик дизимнен өткерилди, соннан 177  юридикалық кәрханалар, 183 жеке тәртиптеги исбилерменлик Read More

ЎАТАН МУҚАДДЕС, ОНЫ ҚОРҒАЎ ӘДИЎЛИ ПАРЫЗЫМЫЗ

12-январь күни район ҳәкимиятының мәжлислер залында 14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң дүзилгенине 27 жыл толыў мүнәсибети менен байрам илажы болып өтти. Кешеге район ҳәкимлиги ҳәм кең жәмийетлик ўәкиллери қатнасты. Байрам кешесинде район ҳәкими А.Сейтахов сөзге Read More

ЎАТАНСҮЙИЎШИЛИК АЙЛЫҒЫ ШЕҢБЕРИНДЕ

Районымызда 14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң дүзилгенине 27-жыл толыў мүнәсибети менен 2018-жыл 15-декабрь сәнесинен 2019-жыл 15-январь сәнелери аралығында «Ўатансүйиўшилик» айлығына байланыслы илажлар жоқары дәрежеде шөлкемлестирилмекте. «Ўатансүйиўшилик» айлығы шеңберинде район аймағындағы 71181-санлы әскери бөлимде «Ўатан муқаддес, Read More