Loading

wait a moment

ШЕГИНГЕН ТЕҢИЗДИҢ ИЗИНЕН…

Бүгинги күнде көпшиликтиң дыққат-итибары Аралға қаратылған. Себеби, мәмлекетимиз басшысы теңиздиң қурыған ултанына 2019-жылдың өзинде 500 мың гектар жерге  сексеўил егиў бойынша кешиктирип болмайтуғын анық ўазыйпалар белгилеп берген еди. Бул жумыслар декабрь айында-ақ басланып кетти. Ҳәзирги пайытта республикамыздың қала ҳәм районларынан, Read More

ЛАЎАЗЫМЛЫ ШАХСЛАР ЖУЎАПКЕРШИЛИККЕ ТАРТЫЛДЫ

Нөкис районы мамлекетлик хызметлер орайы тәрепинен 2018-жыл даўамында 11485 мүрәжат келип түскен болса, соннан юридикалық шахслардан 276, физикалық шахслардан 10685 мүрәжат келип түсти. 2018-жыл даўамында жәми 360 исбилерменлик субъектлери мәмлекетлик дизимнен өткерилди, соннан 177  юридикалық кәрханалар, 183 жеке тәртиптеги исбилерменлик Read More

ЎАТАН МУҚАДДЕС, ОНЫ ҚОРҒАЎ ӘДИЎЛИ ПАРЫЗЫМЫЗ

12-январь күни район ҳәкимиятының мәжлислер залында 14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң дүзилгенине 27 жыл толыў мүнәсибети менен байрам илажы болып өтти. Кешеге район ҳәкимлиги ҳәм кең жәмийетлик ўәкиллери қатнасты. Байрам кешесинде район ҳәкими А.Сейтахов сөзге Read More

ЎАТАНСҮЙИЎШИЛИК АЙЛЫҒЫ ШЕҢБЕРИНДЕ

Районымызда 14-январь – Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң дүзилгенине 27-жыл толыў мүнәсибети менен 2018-жыл 15-декабрь сәнесинен 2019-жыл 15-январь сәнелери аралығында «Ўатансүйиўшилик» айлығына байланыслы илажлар жоқары дәрежеде шөлкемлестирилмекте. «Ўатансүйиўшилик» айлығы шеңберинде район аймағындағы 71181-санлы әскери бөлимде «Ўатан муқаддес, Read More